Prawda jest to dobro pomyślane przez ludzki rozum; piękno jest tym samym dobrem i tą samą prawdą, wcielone w żywą konkretną formę. I pełne jego wcielenie - już we wszystko - jest kresem i celem, i doskonałością. Oto dlaczego Dostojewski mówił, że piękno zbawi świat -W. Sołowjow